ISO Сертификация

Ние не сме случайни, ние се сертифицираме!

Ние сме в процес на въвеждане на интегрирана система за управление на качеството.

Политика и цели

ПОЛИТИКА на ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО,   ОКОЛНА СРЕДА и УСЛОВИЯТА НА ТРУД   Ръководството на “ГЕ 7” ЕООД, в лицето на Управителя, официално декларира своята

 

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството - за да знаем как за да ни предпочитат!

ISO 14001:2004

ISO 14001:2004 – Система за управление на въздействието върху околната среда - за да живеем на чисто!

 

BS OHSAS 18001:2007

BS OHSAS 18001:2007 – Система за управление на здравето и безопасноста при работа - за да сме живи и здрави да работим и да се