BS OHSAS 18001:2007

Условията на труд

BS OHSAS 18001:2007 – Система за управление на здравето и безопасноста при работа – за да сме живи и здрави да работим и да се радваме на постигнатото!