ISO 9001:2008

Управление на качеството

ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството – за да знаем как за да ни предпочитат!