Сертификати

DIN ISO 45001:2018

DIN ISO 45001:2018 – Система за управление на здраве и безопасност при работа – за да сме живи и здрави да работим и да се радваме на постигнатото!

Политика и цели

П О Л И Т И К А С въвеждането на Интегрирана Система за Управление съгласно стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015, и БДС EN ISO 45001:2018,  Висшето ръководство на „Ге Груп” ЕООД цели да постигне бързо и качествено обслужване на своите клиенти, използвайки предимствата и възможностите на фирмена култура; опазване на околната среда при …

Политика и цели Read More »