ISO Сертификация

строителна компания - ге 7

Ние не сме случайни, ние се сертифицираме!

Политика и цели

П О Л И Т И К А С въвеждането на Интегрирана Система за Управление…

EN ISO 9001:2015

EN ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството – за да знаем как за…

EN ISO 14001:2015

EN ISO 14001:2015 – Система за управление на околната среда – за да живеем на…

DIN ISO 45001:2018

DIN ISO 45001:2018 – Система за управление на здраве и безопасност при работа – за…